Vzdelávacie technológie VIRTA

Váš úspech stojí na Vašich ľuďoch

Čo robí VIRTA?

Staráme sa, aby Vaši zamestnanci neboli prekážkou, ale aby boli zdrojom Vášho úspechu.

Learning Technologies

Human capital management

Competence and skills management

Workforce Development

Talent management

Riadenie rozvoja zamestnancov

Riadenie vzdelávania zamestnancov

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov pre úspešné firmy

Plánovanie a rozvoj zamestnancov

Prečo VIRTA?

VIRTA rieši projekty zrozumiteľne a zároveň systémovo. Využijeme čo už u Vás funguje a znova zhodnotíme Vaše investície.

Riešenia pre manažérov ľudských zdrojov

Riešenia pre recruiterov

Riešenia pre Human capital manažérov

Riešenia pre firemný manažment

Riešenia pre manažérov kvality

Riešenia pre tímových lídrov