Produkčné stránky VIRTAZvyšujeme spôsobilosti a hodnotu Vašich zamestnancov.
Fu

Firemná univerzita

Sm

SkillsMill

Ce

Súlad online
Firemné vzdelávanie

Firemná univerzita

Komplexné riešenie pre integráciu vzdelávania a rozvoja zamestnancov do interných informačných systémov

firemnauniverzita.sk

Ďalšie aplikácie riešenia firemnej univerzity

gdprlive.eu

sulad.online

hodnotenie.mobilom.sk

Firemný inkubátor

Služba virtuálneho inkubátora pre prípravu, rozvoj a testovanie uchádzačov a interných talentov pre organizácie

in.firemnauniverzita.sk

Odborné spôsobilosti

Talent mapping

Identifikácia, kontext a valuácia spôsobilsotí viazaných na pracovný proces v organizácii

zlepsovanie.mobilom.sk

vstup.sulad.online

pohovor.mobilom.sk

viin.sk

Komunitné vzdelávanie

Virtuálna akdémia

Vzdelávací server pre záujmové, odborné, alebo generačné komunity

virtualna-akademia.sk

Podpora koučovania

Služba podpory koučovania

virtacoach.com

try.virtacoach.comVIRTA s.r.o., Bullova 7, 841 01 Bratislava