Produkčné stránky VIRTAZvyšujeme spôsobilosti a hodnotu Vašich zamestnancov.
Firemné vzdelávanie

Firemná univerzita

Komplexné riešenie pre integráciu vzdelávania a rozvoja zamestnancov do interných informačných systémov

firemnauniverzita.sk

Ďalšie aplikácie riešenia firemnej univerzity

gdprlive.eu

sulad.online

mobilom.sk

Firemný inkubátor

Služba virtuálneho inkubátora pre prípravu, rozvoj a testovanie uchádzačov a interných talentov pre organizácie

priprava.uchadzacov.sk

Firemné inovácie

Podpora procesu inovácie v organizácii viazaná na riadenie kvality a správu ľudských zdrojov

Odborné spôsobilosti

Poučenia

Online a mobilné riešenie na poučenie zamestnancov a zamestnancov externých dodávateľov pri vstupe do prevádzky

poucenie.sk

Poverenia

Online riešenie pre evidenciu a integráciu poverení v pracovnom prostredí

poverenie.sk

Talent mapping

Identifikácia, kontext a valuácia spôsobilsotí viazaných na pracovný proces v organizácii

skillsmill.org

Skills servers

skillsplantage.com

skillsbean.com

skillscoffee.com

Komunitné vzdelávanie

Virtuálna akdémia

Vzdelávací server pre záujmové, odborné, alebo generačné komunity

virtualna-akademia.sk

Príprava uchádzačov

Vzdelávanie a adresný rozvoj uchádzačov s nadobudnutím vstupných školení a poučení

podpora.uchadzacov.sk

Portály so zameraním na prípravu uchádzačov

animators.eu

candidatesmill.com

Podpora koučovania

Služba podpory koučovania

virtacoach.comVIRTA s.r.o., Bullova 7, 841 01 Bratislava