Termíny verejných produktových online vysielaní

Technické detaily čoskoro…

Organizačné detaily čoskoro, zatiaľ len toľko, že trvanie každého vysielania odhadujeme na 45 minút. Tému určujete Vy. Do vysielania môžete vstupovať textom, hlasom aj obrazom.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami