Technické detaily čoskoro…

Organizačné detaily čoskoro, zatiaľ len toľko, že trvanie každého vysielania odhadujeme na 45 minút. Tému určujete Vy. Do vysielania môžete vstupovať textom, hlasom aj obrazom.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami