Rastúca spoločnosť v službách

Productinfo pre službové organizácie

 

Základ podnikania nesie pečať zakladateľa a ľudí v jeho najbližšom okolí. Je to jeho vízia a jeho predstava o úrovni služieb, o riešení problémov a udržiavaní kultúry.

Úspešná spoločnosť však rastie, expanduje a vplyv a kontrola kľúčových ľudí vo vedení organizácie slabne. Už nedokážu byť na všetkých miestach, nestíhajú rozprávať sa so zamestnancami a korigovať ich pohľady na spôsoby práce a kultúru služby.

Tešíme sa z úspechov službových firiem a pomáhame im prekonávať prekážky pri expanzii. Productinfo dodáva veľmi jednoduché a zrozumiteľné mobilné vzdelávanie pre udržanie firemnej kultúry a onboarding.

Vyvinuli sme unikátny postup pre spracovanie Vašich inštrukcií na zrozumiteľné, účinné a jednoduché vzdelávanie pre zamestnancov s obmedzením schopnosti učiť sa. Naši psychológovia, didaktici a inštruktážny dizajnéri spracujú Vaše pravidlá tak, aby ich pochopil a prijal aj človek vo vyššom veku, s nižším vzdelaním, alebo čo i len so zrakovým obmedzením.

productinfo rastuce firmy v sluzbach