Productinfo pre produktový marketing

Produktový marketing a služby productinfo

Vytvoriť úspešný produkt znamená okrem vynikajúceho designu, vysokej úžitkovosti aj kvalitnú propagáciu. Marketing. Produktový marketing.

Productinfo preto prichádza s unikátnym vzdelávacím projektom pre produktový marketing vo forme long-term študijného programu na úrovni vysokoškolskej prípravy. Niekoľko semestrov dištančného vzdelávania s prepojením na odborníkov a komunitu marketérov umožní zamestnancom zodpovedným za produktový marketing vybudovať kvalitnú značku a široké povedomie nie len na slovenskom trhu.

productinfo velke firmy s vlastnym SW