Productinfo pre produktový marketing

Produktový marketing a služby productinfo

Vytvoriť úspešný produkt znamená okrem vynikajúceho designu, vysokej úžitkovosti aj kvalitnú propagáciu. Marketing. Produktový marketing.

Productinfo preto prichádza s unikátnym vzdelávacím projektom pre produktový marketing vo forme long-term študijného programu na úrovni vysokoškolskej prípravy. Niekoľko semestrov dištančného vzdelávania s prepojením na odborníkov a komunitu marketérov umožní zamestnancom zodpovedným za produktový marketing vybudovať kvalitnú značku a široké povedomie nie len na slovenskom trhu.

productinfo velke firmy s vlastnym SW

 

Veľká spoločnosť s vlastným interným informačným systémom

 

Benefity productinfo pre veľké spoločnosti

Od momentu, keď sa zoznam zamestnancov rozšíri na dvojmiestne číslo, vzniká neodbytná potreba riadiť organizáciu systémovo. Najčastejšie informačným systémom.

Nech si vyberiete akýkoľvek systém, vždy v ňom budú funkcionality, ktoré sú určené len obmedzenej skupine zamestnancov a utility používané len v niektorých prípadoch. Celkom určite sa Váš systém bude meniť a rásť prispôsobujúc sa rozvoju firmy, procesom a požiadavkám reality.

Productinfo ponúka pôvodný a veľmi účinný systém sústavnej vedomostnej podpory pre interné informačné systémy. Stávame sa integrovanou súčasťou procesu tvorby IS a doručujeme vzdelávací obsah pre zamestnancov pred termínom zmien a priamo do informačného systému.

productinfo velke firmy s vlastnym SW

Rastúca spoločnosť v službách

Productinfo pre službové organizácie

 

Základ podnikania nesie pečať zakladateľa a ľudí v jeho najbližšom okolí. Je to jeho vízia a jeho predstava o úrovni služieb, o riešení problémov a udržiavaní kultúry.

Úspešná spoločnosť však rastie, expanduje a vplyv a kontrola kľúčových ľudí vo vedení organizácie slabne. Už nedokážu byť na všetkých miestach, nestíhajú rozprávať sa so zamestnancami a korigovať ich pohľady na spôsoby práce a kultúru služby.

Tešíme sa z úspechov službových firiem a pomáhame im prekonávať prekážky pri expanzii. Productinfo dodáva veľmi jednoduché a zrozumiteľné mobilné vzdelávanie pre udržanie firemnej kultúry a onboarding.

Vyvinuli sme unikátny postup pre spracovanie Vašich inštrukcií na zrozumiteľné, účinné a jednoduché vzdelávanie pre zamestnancov s obmedzením schopnosti učiť sa. Naši psychológovia, didaktici a inštruktážny dizajnéri spracujú Vaše pravidlá tak, aby ich pochopil a prijal aj človek vo vyššom veku, s nižším vzdelaním, alebo čo i len so zrakovým obmedzením.

productinfo rastuce firmy v sluzbach