Čo je to vzdelávací objekt?

Vzdelávací objekt postihuje jednu zmenu vedomostí v jednej téme.
Je súčasťou sady objektov zameraných na dosiahnutie cieľu vo vedomostiach.
Jeden vzdelávací objekt obsahuje jednu až tri pedagogické aktivity, ktoré slúžia na zmenu úrovne vedomostí.

Proces zapojenia vzdelávacích objektov

proces vzdelávania

Vzdelávací objekt

obsah vzdelávacieho objektu

Zmena vedomosti

didaktické aktivity