Zoznámte sa s Novou generáciou firemného vzdelávania

Nová generácia firemného vzdelávania je:

flexibilná

systematická

dostupná

mobilná

 

Funguje v tejto následnosti:

identifikuje medzery

definuje spôsobilosti

vytvára didaktické aktivity

overuje zmenu spôsobilosti

 

Jej modulárna štruktúra :

požadovaná spôsobilosť

 aktivita v Digitálnom vzdelávacom objekte

riadenie vzdelávania

systematické riadenie ľudských zdrojov

 

Môžete vďaka nej lepšie riešiť aj tieto domény:

onboarding zamestnancov

rozvoj zamestnancov

zlepšovanie optimalizácia procesov

plánovanie a zavádzanie zmien

ssm

flexibilná

On demand – dostupná v momente potreby. Aj na tomto základe je nová generácia vystavaná. Objednáte si len to, čo potrebujte. Ak vznikne potreba, dodáme ďalšie moduly. Rýchlo. Rádovo v dňoch.

Služba je vystavná tak, aby obslúžila malé a mikro firmy, živnostníkov, združenia, ale aj nadnárodné korporácie. Škálovateľnosť je kľúčová.

Nahor

ffu

systematická

Aj ten najmenší modul vychádza zo systému vzdelávania a Vašich procesov. Čím vyššie služby dodávame, tým viac obsahujú systémové prvky. Naše výstupy rešpektujú všetky normy a štandardy, ktoré sú v momente výroby platné. Zároveň myslíme dopredu.

Všetky riešenia sú otvorené, znamená to, že ich môžeme a s radosťou aj prepájame s Vašimi Business Intelligence systémami. Synergie sú náš cieľ.

Nahor

cck

dostupná

Bariéry treba znižovať. Preto sú naše služby a produkty dostupné aj pre jednotlivcov, či mikrofirmy, aj pre veľké organizácie. Máme riešenie pre každý rozpočet.

Nahor

ppi

mobilná

Celá naša produkcia je dostupná aj z mobilných zariadení. Sú to naši sprievodcovia dňom i nocou, sú stále poruke a preto sú vďačným koncovým zariadením pre vzdelávania a získavanie vedomostí. Práve pre mobilné zariadenia tvoríme aj cielený obsah. Nie je to len modifikovaná verzia niečoho iného, je to od začiatku vystavaný koncept mobilného vzdelávania a vzdelávacieho obsahu.


Nahor

Späť

VIRTA proces vzdelávania

ssm identifikuje medzery – cck definuje spôsobilosti – ffu vytvára didaktické aktivity – ppi overuje zmenu spôsobilosti

Nahor

Späť


ppi

požadovaná spôsobilosť

Radi Vám pomôžeme pri identifikácii potrebných spôsobilostí. Pre zvládnutie Vášho výrobného procesu sú nevyhnutné vedomosti, skúsenosti a danosti zamestnancov. Pomocou nášho systému SkillsMill Vám pomôžeme ich identifikovať a určiť medzery v ich požadovaných úrovniach.

Nahor

ffu

aktivita v Digitálnom vzdelávacom objekte

Ak poznáte medzery v spôsobilostiach, ktoré chcete doplniť, môžeme pristúpiť k ich napĺňaniu. Je na Vás, či použijete náš systém identifikácie požadovaných spôsobilostí, alebo ich identifikujete sami.

Na to, aby sa zmenila vedomosť zamestnanca, nestačí len tak nejaké školenie. My si určíme ciele – cieľovú úroveň vedomosti. K nej pripravíme didaktické aktivity, ktoré túto zmenu zaistia. Pre všetky aktivity nastavíme overenie. Takto vieme zaručiť, že bola dosiahnutá požadovaná zmena.

Tieto aktivity sú obsahom digitálnych vzdelávacích objektov. Môžete si ich obejdnať ako samostatný produkt na shop.prodedu.com 

Nahor

ssm

riadenie vzdelávania

Ak viete čo vzdelávať, máte čím vzdelávať, môžete začať vzdelávanie riadiť. Ponúkame nástroje a služby na riadenie vzdelávania. Či už s našim obsahom, alebo s akýmkoľvek dodaným obsahom. Podstatné je, že Vám sprístupníme digitálne vzdelávanie a začneme sledovať aktivity Vašich zamestnancov, riadiť im prístup, podporovať v postupe a vzdelávaní.

Nahor

cck

systematické riadenie ľudských zdrojov

Nech sa vzedávanie dostane na akúkoľvek úroveň, vždy je súčasťou základného imania firmy kapitál ľudských zdrojov. Riadenie tohto kapitálu je náročná záležitosť. Preto Vám s touto činnosťou môžeme pomôcť.

Nahor

Späť


ffu

onboarding zamestnancov

Ponúkame rýchle zaškolenia, orientačné prezentácie, podporu pri zmene pozície, riadenie kompetencií pre nových zamestnancov.

Nahor

ssm

rozvoj zamestnancov

K dispozícii sú vzdelávanie, podpora odborných komunít formou zdieľania vedomostí, podpora hodnotenia zamestnancov.

Nahor

ppi

zlepšovanie optimalizácia procesov

podpora pre hlásenie zlepšení pre systémy riadenia kvality ako sú Six Sigma, Kaizen a podobné, zdieľanie preventívnych a nápravných opatrení formou OPL – jednobodových lekcií pre produkciu.

Nahor

cck

plánovanie a zavádzanie zmien

Pripraviť sa na zmenu bez simulácie nákladov je ľahkovážne. Vieme Vám pomôcť pri odhadoch nákladov na adaptáciu nových spôsobilostí zamestnancov pri procesných a organizačných zmenách z pohľadu odhadu nákladov a času na ich naplnenie.

Nahor

Získajte prvý vzdelávací objekt za 1 € už dnes!

Späť