Pružnosť

Schopnosť reagovať reagovať na zmeny, rýchlosť nasadenia zmien a možnosť indikácie spätnej väzby

[wsc id=“1098″]

Relevancia

Schopnosť doručiť správny vzdelávací obsah správnemu recipientovi v správny čas

[wsc id=“1108″]

Návratnosť

Čas, za ktorý sa vráti investícia do prípravy a prevádzky vzdelávacieho projetku

[wsc id=“1110″]

Dostupnosť

Dosiahnuteľnosť vzdelávania v priebehu pracovného a voľného času

[wsc id=“1112″]

Späť

Získajte prvý vzdelávací objekt za 1 € už dnes!