Kľúčové výhody novej generácie firemného vzdelávania

 

Pružnosť

Schopnosť reagovať reagovať na zmeny, rýchlosť nasadenia zmien a možnosť indikácie spätnej väzby

VIRTA nová generácia firemného vzdelávania
89
eLearning
75
Klasické školenia
38

Relevancia

Schopnosť doručiť správny vzdelávací obsah správnemu recipientovi v správny čas

VIRTA nová generácia firemného vzdelávania
95
eLearning
68
Klasické školenia
48

Návratnosť

Čas, za ktorý sa vráti investícia do prípravy a prevádzky vzdelávacieho projetku

VIRTA nová generácia firemného vzdelávania
145
eLearning
125
Klasické školenia
70

Dostupnosť

Dosiahnuteľnosť vzdelávania v priebehu pracovného a voľného času

VIRTA nová generácia firemného vzdelávania
87
eLearning
75
Klasické školenia
24

Späť

Získajte prvý vzdelávací objekt za 1 € už dnes!