Zbytočné hospodárske náklady

Strata 1 389 € na zamestnanca
spôsobená neznalosťou práce.

Priemerná strata na osobu a rok v slovenskom hospodárstve.

NÍZKONÁKLADOVÉ
FIRMENÉ
VZDELÁVANIE
ZISTENIE STAVU
A HODNOTY
ZAMESTNANCOV
ZAŠKOLENIE
NOVÝCH
ZAMESTNANCOV
NÁPRAVNÉ
OPATRENIA VO
VEDOMOSTIACH
Firemná univerzita VIRTA  SkillsMill VIRTA  ProductInfo VIRTA  Contexted Knovledge VIRTA

Zdroj tvrdenia