Firemný inkubátor pre retail

Riešenie Firemná univerzita je postavená na koncepcii sledovania a zvyšovania hodnoty zamestnanca. Základným prvkom tejto koncepcie je spôsobilosť osoby vo všetkých jej podobách a využitiach.

Firemný inkubátor budúcich talentov

Pre výber kandidátov na otvorené pozície alebo pozície, ktoré sú len vo výhľade ponúkame aplikáciu Firemnej univerzity. Firemný inkubátor je určený na zmapovanie relevantných spôsobilostí a ich prípadné doplnenie ešte pred uzavretím pracovnej zmluvy.

Formy použitia inkubátora

Krátkodobé akcie
pre podporu výberových konaní
Sezónne eventy
pre saturáciu sezónnych potrieb
Dlhodobé výchovné projekty
pre získanie nových kandidátov vstupujúcich na trh
Interní následníci
pre prípravu budúceho manažmentu

Retailové špecifiká

Ťažisko recruitmentu retailových organizácii  – ShopFloor pozície – nepredpokladajú špecializácie alebo hlboké odborné znalosti. Napriek tomu je každá osoba na predajni kritická pre spokojnosť klienta.

Model správania kandidáta

Firemný inkubátor ponúka aktivity na identifikáciu modelov správania formou riešenia zadaní zameraných na prvú reakciu, alebo riešenia „role play“ situácií, či štruktúrovaných hodnotiacich odpovedí na kazuistiku.

Procesné štandardy

Reakcie zamestnanca na rôzne situácie síce rámcujú smernice a procesné modely, no aj tak je prvú reakciu definuje osobná výbava a výchova. Zmena chvíľu trvá, drilovanie postupov a spôsobu prístupu k situáciám chcú svoj čas. Takéto učenie je na prevádzke veľmi rizikové. Preto inkubátor umožňuje stavať drilové plány s adaptívnym prístupom k precvičovaniu jednotlivých procesných, kvalitatívnych a kultúrnych reakcií ešte pred nástupom na prevádzku.

Technológie

Aj keď v tomto odvetví nejde o špičkové IT spôsobilosti, technika tu hrá svoju úlohu. Inkubátor ponúka simulátory pokladničných systémov, dochádzkových interface, alebo ovládanie dopekových pecí či chladiacich systémov. Tieto obsahy je možné sprístupňovať až po získaní preddefinovanej úrovne saturácie požadovaných kvalít.

Znižovanie bariér

Kvalitní kandidáti sú úzkoprofilovým tovarom a vybrať aspoň priemernú kvalitu z uchádzačov býva náročné. Napriek tomu zostáva nezanedbateľne veľká skupina uchádzačov nehodnotená. Dôvodom sú bariéry vo forme cestovania na pohovory, časové obmedzenia v termínoch pohovorov alebo veľmi rozšírená obava z odmietnutia. Firemný inkubátor umožňuje komunikovať asynchrónne, z pohodlia domova a bez stresu z osobného stretnutia. To mu dáva schopnosť spracovať a vyhodnotiť aj šedú zónu kandidátov.

Uvedené príčiny neúčasti na výberovom pohovore
54
Nevyhovujúci čas pohovorov
30
Obavy z neúspechu
16
Geografická vzdialenosť

Získavanie nováčikov v odbore

Nekvalifikovaní uchádzači, študujúca mládež, ktokoľvek, kto vstupuje na trh práce bez skúseností s prácou pre retail je mimo záberu recruitmentu. Napriek tomu sa tu nachádza veľa perspektívnych osôb. Prípravné inkubátorové projekty s minimálnym vkladom úsilia na ich obsluhu dokážu takéto osoby podchytiť a dať im základné spôsobilosti pre vstup na tento trh. Výber angažovaných a lojálnych zamestnancov je výrazné plus pred konkurenciou.

Vyskúšajte demo retail inkubátora

Prihláste sa tu: priprava.uchadzacov.sk

Použite prihlasovacie meno: retail

Heslo je: Demo123+

 

Viac o Firemnom inkubátore tu

Chcete vedieť viac?

Zavolajte mi na 0903556725 alebo vypíšte kontaktný formulár: