Cenové plány pre Firemnú univerzitu

Cenu dodávky určujeme dohodou. Pre orientáciu v cenotvorbe sme pripravili túto skladačku služieb a orientačných cien.

Celkové náklady TOC sa skladajú zo štyroch hlavných častí:

Inicializácia – úvodné náklady s nasadení služby

Úvodné nastavenia, import nevyhnutných dát a vytvorenie prepojení pre funkcie sú jednorázovou investíciou do rozbehu riešenia.

Prevádzka riešenia – pravidelné náklady na prevádzku riešenia

Tento náklad je priebežným nákladom, platí sa v pravidelných intervaloch. Obsahuje podporu prevádzky riešenia, údržbu a v prípade hostingu u nás aj prenájom technickej infraštruktúry.

Vyžiadané činnosti – Typické vyžiadané jednorázové činnosti

Vždy, keď je potrebné niečo zmeniť, doplniť alebo upraviť, vyžiadate si tento výkon. Po posúdení Vám bude ponúknuté spôsoby a náklady na ne. Rozhodnutie ktorý spôsob si zvolíte bude na Vás.

Vnútorné náklady spoločnosti na prevádzku riešenia

Okrem nákladov, ktoré vynaložíte na zriadenie a prevádzku služby, potrebujete počítať aj s nákladmi vnútornými. Patria medzi ne náklady na pracovný čas osôb, ktoré sa podieľajú na nastavení služby, na jej vyhodnocovaní a v neposlednej rade na tvorbe obsahu. Aj po započítaní týchto nákladov je riešenie efektívne a prináša nielen priamy zisk ale aj mnoho synergických efektov vo všetkých oblastiach činnosti organizácie.