Pravidlá používania portálu

Vstupom na webovú stránku spoločnosti VIRTA potvrdzujete, že ste sa zoznámili a porozumeli podmienkam používania tohto portálu, súhlasíte s nimi a že ich budete dodržiavať. Zároveň súhlasíte aj so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi.

Podmienky používania a všetky informácie uvedené na tejto stránke môže spoločnosť VIRTA kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Informácie uvedené na tomto portáli a podportáloch, na ktoré sa táto stránka odkazuje, nemusia byť úplné, aktuálne a presné. Preto používanie týchto informácií je len na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť VIRTA v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania či nemožnosti používania týchto webových portálov.

Materiály uvedené na tejto webovom portáli sú chránené autorským právom a ich použitie je možné len v súlade s ním na nekomerčné účely.

Spoločnosť VIRTA si neželá, aby na / z webového servera, na ktorom je portál umiestnený boli prenášané akékoľvek dôverné, chránené, nezákonné, neslušné alebo iné materiály porušujúce akýkoľvek zákon.

Všetky okolnosti používania tejto webového portálu, ktoré tu nie sú explicitné uvedené, sa riadia príslušnými zákonmi a ďalšími právnymi normami Slovenskej republiky.