Aktuálne správy

Spoločnosť so sieťou direct sales predajcov

Productinfo rieši adaptáciu zmien predajcami na lokalitách

Spoločnosť s moderne riešeným online systémom pre prácu s klientom a spracovania zmlúv stojí pred náročným zadaním. Okrem dohľadu nad dodržiavaním právnych predpisov, firemnej kultúry, efektivity predajcov a konkurencie, potrebuje riešiť aj distribúciu príprav na zmeny v predajných a CRM aplikáciách, zmeny v zákonoch a v stratégiách.

Osobné školenia znamenajú náklad na prípravu a realizáciu, ale hlavne znamenajú stiahnutie predajcov z terénu a ich dopravu na miesto tréningu. Školenia a tréningy sa tak stávajú nesmierne vysokým prevádzkovým nákladom v biznise, kde sa hrá o o každé euro.

73% času stráveného na školeniach je venovaných expozícii – tlačeniu informácií do účastníkov.

Tej najdôležitejšej časti vzdelávania – aplikácii vedomostí (teda využitia vedomostí v praxi) sa venuje trestuhodne málo času. A práve v tejto časti je osobný kontakt lektor – frekventant kľúčový. Pre tento účel sa predsa do vzdelávania investuje. Takže čo s tým?

Productinfo distribuuje vzdelávací obsah – expozičnú časť vzdelávania na zariadenia predajcov, riadi a sleduje ich pokrok až po splnenie podmienok pre vstup na osobné školenie.  Rýchlo, lacno a efektívne.

productinfo velke firmy s vlastnym SW

Mobilné vzdelávanie pre základné profesie a dočasných zamestnancov

Mobil má dnes už skoro každý. Podľa štatistík je ich dokonca viac ako jeden na hlavu.

Mobil už nie je luxus a tak si našiel cestu aj tam, kde iné technológie nemajú šancu. Práve preto sme si zvolili smartfón za univerzálne koncové zariadenie pre tvorbu inštruktážnych mikroškolení a jednobodových lekcií.

Mobil je úžasné zariadenie, je osobné, súkromné, pohodlné, dostupné kedykoľvek je to pre jeho majiteľa prijateľné. Minimálne investície do wifi hotspotu a bezúdržbová prevádzka vzdelávania je snom každého manažéra.

Mobilné vzdelávanie je najúčinnejšie pre menej vzdelané cieľové skupiny.

Produktové a procesné vzdelávanie a inštruktáže vznikajú v spolupráci s klientom a našim trojlístkom pedagóg, psychológ a inštruktážny dizajnér. Vznikajú rýchlo a doplňujú sa pružne. Aj vďaka podpore používateľov.

Viac nájdete tu: mobilom.sk

Stavebná spoločnosť

Ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci je tu od nepamäti. Rovnako dlho ako pracovné úrazy. V stavebníctve je obzvlášť dôležitá, keďže následky bývajú veľmi vážne.

Koľko školení o bezpečnosti taký stavbár zažije? Koľko poučení si vypočuje? A predsa sa stane.

Productinfo rieši vzdelávanie produktov, no tou taká stavba je. A jej stavba je výrobným procesom v ktorom BOZP má svoje miesto. Práve preto sme pripravili nenáročné, ľahké ale hlavne aktívne vzdelávanie o bezpečnosti pre pracovníkov na  stavbách. Je dostupné z mobilu a umožňuje adaptovať reálnu situáciu, či špecifiká stavby formou One Point Lessons (OPL) pre každú stavbu, či špecializáciu na nej.

productinfo velke firmy s vlastnym SW

Obchodná spoločnosť v poisťovníctve

Productinfo umožňuje udržiavať úroveň a kvalitu reprezentantov

Hlavnou ingredienciou obchodného vzťahu sú ľudia. Zákazník na na jednej strane, nech aj podpisuje kontrakt v mene firmy, či spoločenstva a zasa človek – osoba zastupujúca dodávateľa. V poisťovníctve známa ako reprezentant, alebo skrátene REP.

Práve títo ľudia určujú pravdepodobnosť uzavretia zmluvy a zakladajú predpoklady k úspešnému naplneniu zmluvy, alebo naopak, k nespokojnosti a poškodeniu dobrého mena inštitúcie, v ktorej mene reprezentant koná.

Productinfo ponúka sofistikovaný systém online školenia reprezentantov, online testovania ich znalostí a vnímania firemných hodnôt, ktoré prenášajú na rokovania s klientmi. Rýchle mobilné riešenie dokáže pomôcť lokálnym a produktovým manažérom spravovať svoj tím reprezentantov nezávisle od lokality, kde pôsobia.

Okamžitá odozva na zmeny, zaškoľovanie do nových produktov, riešenie otázok a podnetov, kazuistika a mnoho ďalších funkcií zvyšuje možnosti spoločnosti pri získavaní spokojných klientov, udržiavaní si ich priazne a ďalšom cross sale.

Inovátor v oblasti zdravotníckej techniky

Productinfo ako súčasť produktu

Distribuovať nový produkt, ktorý významne mení pohľad na medicínsku techniku spolieha na dôveru v pokrok a vizionárstvo odberateľov. Klasická poučka hovorí tejto skupine zákazníkov inovátori. No nebýva ich veľa a ďalšie skupiny sa pridajú až na základe referencií.

Productinfo vie pomôcť prelomiť ľady a zrýchliť prijatie produktu trhom. Ku každému distribuovanému kusu inovatívneho produktu pribaľujeme individuálne vzdelávanie, viazané na sériové číslo, dostupné v mnohých jazykoch relevantných v regiónoch, kam sa produkt vyváža. Producent tak má prehľad a čiastočnú kontrolu nad použitím produktu, zákazník má osobnú podporu v momente, keď ju potrebuje. Zároveň má producent spätnú väzbu od trhu a vie tak priniesť ešte lepší a úspešnejší produkt na trh.

Productinfo pre produktový marketing

Produktový marketing a služby productinfo

Vytvoriť úspešný produkt znamená okrem vynikajúceho designu, vysokej úžitkovosti aj kvalitnú propagáciu. Marketing. Produktový marketing.

Productinfo preto prichádza s unikátnym vzdelávacím projektom pre produktový marketing vo forme long-term študijného programu na úrovni vysokoškolskej prípravy. Niekoľko semestrov dištančného vzdelávania s prepojením na odborníkov a komunitu marketérov umožní zamestnancom zodpovedným za produktový marketing vybudovať kvalitnú značku a široké povedomie nie len na slovenskom trhu.

productinfo velke firmy s vlastnym SW

 

Veľká spoločnosť s vlastným interným informačným systémom

 

Benefity productinfo pre veľké spoločnosti

Od momentu, keď sa zoznam zamestnancov rozšíri na dvojmiestne číslo, vzniká neodbytná potreba riadiť organizáciu systémovo. Najčastejšie informačným systémom.

Nech si vyberiete akýkoľvek systém, vždy v ňom budú funkcionality, ktoré sú určené len obmedzenej skupine zamestnancov a utility používané len v niektorých prípadoch. Celkom určite sa Váš systém bude meniť a rásť prispôsobujúc sa rozvoju firmy, procesom a požiadavkám reality.

Productinfo ponúka pôvodný a veľmi účinný systém sústavnej vedomostnej podpory pre interné informačné systémy. Stávame sa integrovanou súčasťou procesu tvorby IS a doručujeme vzdelávací obsah pre zamestnancov pred termínom zmien a priamo do informačného systému.

productinfo velke firmy s vlastnym SW

Rastúca spoločnosť v službách

Productinfo pre službové organizácie

 

Základ podnikania nesie pečať zakladateľa a ľudí v jeho najbližšom okolí. Je to jeho vízia a jeho predstava o úrovni služieb, o riešení problémov a udržiavaní kultúry.

Úspešná spoločnosť však rastie, expanduje a vplyv a kontrola kľúčových ľudí vo vedení organizácie slabne. Už nedokážu byť na všetkých miestach, nestíhajú rozprávať sa so zamestnancami a korigovať ich pohľady na spôsoby práce a kultúru služby.

Tešíme sa z úspechov službových firiem a pomáhame im prekonávať prekážky pri expanzii. Productinfo dodáva veľmi jednoduché a zrozumiteľné mobilné vzdelávanie pre udržanie firemnej kultúry a onboarding.

Vyvinuli sme unikátny postup pre spracovanie Vašich inštrukcií na zrozumiteľné, účinné a jednoduché vzdelávanie pre zamestnancov s obmedzením schopnosti učiť sa. Naši psychológovia, didaktici a inštruktážny dizajnéri spracujú Vaše pravidlá tak, aby ich pochopil a prijal aj človek vo vyššom veku, s nižším vzdelaním, alebo čo i len so zrakovým obmedzením.

productinfo rastuce firmy v sluzbach

Softvérová firma na globálnom trhu

 

Čo ponúkne Productinfo globálnej IT firme?

Softvér je univerzálny tovar a jeho predaj na globálnom trhu je dostupný každému. Predávať svoj produkt je jedna vec, ale zaškoliť používateľov, adminov a klientov sa však stáva výzvou. Vyslať firemného školiteľa do sveta, paltiť letenky, hotely a diéty? Ako sa vysporiadať s vyhorením takéhoto človeka, keď bude polovicu roka na opačnej strane zemegule?

Súčasťou našich služieb sú Virtual Class vrátane podpory odbornej komunity v globálnom merítku. Online prednášky až do 1 000 osôb s plným servisom, Long term akadémie odborníkov a komunitný manažment používateľov Vášho produktu pre celý svet.

productinfo IT firma na glonálnom trhu

Produkt a ľudia v jeho životnom cykle

Modernizácia, industrializácia a dnes robotizácia s digitalizáciou zlepšujú garantovanie vlastností alebo parametrov služieb. Bez diskusie.

Napriek týmto „izáciám“ zanecháva človek vo výslednom produkte stále väčšiu stopu.

Nech sa na to pozrieme z objemov sérií, ktoré chŕlime, alebo z pohľadu etiky a uhlíkovej stopy, ľudia sú kľúčovým identifikátorom trhovej úspešnosti, obľúbenosti, alebo rozšírením na globálne trhy.

Ako je to možné? Kľúčom je tempo a produktivita. Ak chyba jedného človeka znamenala pred dvoma dekádami zanedbateľný dopad, dnes sa týka možno polovice produkcie.

Kľúčové pohľady na riadenie ľudských zdrojov novej generácie

Kultúra

Nedeľná chvíľka poézie nie je súčasťou firemnej kultúry, to nie. No vnútorná kultúra zamestnanca zásadne určuje jeho hodnotenia a rozhodnutia v pracovnom procese.
Firemná kultúra zas určuje správanie sa firmy a jej rozhodovanie vo všetkých situáciách, hlavne v tých krízových.
Takže, získať zamestnanca s podobnou kultúrou je výhra, ostatných je treba do tejto kultúry uviesť. A nie je to jednoduché. Mnohý sa vedia účinne brániť.

Výmena vedomostí

Každá vedomosť má svoju váhu a získava na hodnote v kontexte, kde sa ocitne, v čase a spôsobe, ako sa použite a samozrejme v nositeľovi, ktorý ju používa a šíri.
Koľko z tohto bohatstva sa  denne stratí vo Vašej organizácii?

Udržiavanie porozumenia kvality

Kvalita a bezpečnosť majú veľa podobného. Aspoň v tom, že je o nich popísaného veľa, z každého rohu kričí upozornenie alebo zákaz, alebo norma či výrobný štandard. Audity sa striedajú v neuveriteľnom tempe.
No aj tak sa stávajú nehody a nepodarky. Retenciu proste treba živiť a nesmie sa prestať.

Filozofia zlepšovania a modernizácie

Poznáte to; zamestnanci sú múdrejší ako nadriadení a vedia čo by sa malo ako spraviť. Ale ak sa ich to spýtate, nevydolujete z nich nič zmysluplné. Zväčša.
Systém zlepšovania, ktorý funguje a je súčasťou života organizácie je veľkou výhrou. Pre všetkých. Pomôžte mu fungovať.

Plánovanie a zavádzanie zmien

Kryštálová guľa alebo predikcie od Gartnera, sú super. Ale vedieť, čo mám k dispozícii, čo nie, s čím môžem počítať a koľko ma to bude stáť času a peňazí… To je iná káva. Merajte hodnotu svojich zamestnancov a použite ich spôsobilosti pri modelovaní zmien a výziev.

Ďalšia generácia služieb

Všetky tieto výzvy treba riešiť, treba sa k nim postaviť a mali by byť naozaj moderné? Čo to je? Je to jednoduché, stačí aby fungovali. Dávali odpoveď keď treba, dali sa prepojiť s inými systémami a hlavne, aby neobťažovali zamestnancov viac, ako je nutné. Mali by proste priniesť úžitok.

No a prívlastky ako mobilné, cloud, responzívne, adaptabilné a dynamické sú už len slovíčka, ktoré treba preveriť v praxi.