Matej Stančík

Business process manager. Venuje sa riadeniu firemných a obchodných procesov, vyštudoval Manažment informačných systémov na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a venuje sa výskumu v oblasti riadenia a riešení pre komunitný manažment.

Osobný kontakt: 0905 67 11 09